www.thaiconpest.com
    หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     บริการของเรา     ความรู้เกี่ยวกับแมลง     ติดต่อเรา    
-A +A
ประวัติบริษัท
สาขาของบริษัท
กำจัดแมลงสาบ
กำจัดแมลงวัน
กำจัดปลวก
กำจัดมด
กำจัดหนู
กำจัดยุง
แมลงสาบ
แมลงวัน
ปลวก
หนู
ยุง
 
การป้องกันกำจัดยุง

การสำรวจ

  
     ให้ทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ และความชุกชุมของยุง  เพื่อวางแผนจัดการควบคุม

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

       วิธีการในให้บริการมีดังนี้

       1.  การกำจัดลูกน้ำยุง

            โดยการโรยสารกำจัดลูกน้ำยุงรูปแบบเม็ดเคลือบ (Granule) ในบริเวณที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง  ตามลักษณะอุปนิสัยของยุงแต่ละชนิด เช่น

              ยุงลาย  มีแหล่งเพาะพันธุ์ในน้ำสะอาดบริเวณบ้านเช่น อ่างน้ำ น้ำในห้องน้ำ แจกันภาชนะใส่ต้นไม้น้ำ ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น
              ยุงรำคาญ  มีแหล่งเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำขังบนดิน ท่อระบายน้ำ น้ำครำใต้อาคาร ภาชนะขังน้ำที่สกปรก  ริมขอบบ่อน้ำ  เป็นต้น

       2.  การกำจัดตัวเต็มวัย  มีหลายวิธีด้วยกัน คือ

            2.1 การพ่นสารเคมีให้สัมผัสถูกตัวเต็มวัยโดยตรง  ได้แก่ 
                   การพ่นละออง 
                    เหมาะสำหรับพื้นที่ภายในอาคารซึ่งมีพื้นที่ขนาดเล็ก  และไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนและคราบน้ำมันหลังการทำบริการ โดยการปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงานพื้นที่ด้านในสุดก่อน  แล้วใช้วิธีการเดินถอยหลังออกมาจากพื้นที่  เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกสารเคมี
                   การพ่นหมอกควัน   
                    -  ภายในอาคาร  ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่  หรือพื้นที่ที่สามารถระบายกลิ่นหลังการรับบริการได้  รวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำมันที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  โดยพ่นให้สารเคมีกระจายทั่วทั้งบริเวณ     โดยเฉพาะบริเวณที่มีวัสดุห้อยแขวนภายในอาคาร
                    -  ภายนอกอาคาร  ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการการปฏิบัติงานคือ ช่วงหัวค่ำและเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้น  เพื่อกำจัดยุงรำคาญที่จะออกมาหาอาหาร  โดยการพ่นในบริเวณที่พบมากมียุงชุกชุม เช่น บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคาร  พื้นที่มืดอับลม และบริเวณที่เป็นแหล่งเกาะพักของยุง เช่น พุ่มไม้เตี้ยๆ 

            2.1 การพ่นสารเคมีในบริเวณที่เป็นแหล่งเกาะพักของแมลง  ได้แก่
                   การพ่นหมอกควัน  
                    บริเวณพุ่มไม้เตี้ยๆ หรือบริเวณเป็นพื้นที่มืดอับลม  โดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  เช่น  ห้องน้ำ  เป็นต้น

                   การฉีดพ่นสารเคมี
                    โดยใช้ถังสเปร์ยแรงดันต่ำ หรือการใช้เครื่องพ่นแรงดันสูง  ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อให้สารเคมีตกค้างในพื้นที่ ยุงมาเกาะพัก  เช่น  พุ่มไม้เตี้ยๆ  เป็นต้น

ประมวลภาพการให้บริการกำจัด ยุงหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ความรู้เกี่ยวกับแมลง | ติดต่อเรา
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
บริษัท ไทยคอน เพสท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
98/58 ม.1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 02-156-8423,089-513-7549,083-039-6974 Fax: 02-066-6896
Email : thaicon_md@hotmail.com
 
Visit No : Web Site Counters