www.thaiconpest.com
    หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     บริการของเรา     ความรู้เกี่ยวกับแมลง     ติดต่อเรา    
-A +A
ประวัติบริษัท
สาขาของบริษัท
กำจัดแมลงสาบ
กำจัดแมลงวัน
กำจัดปลวก
กำจัดมด
กำจัดหนู
กำจัดยุง
แมลงสาบ
แมลงวัน
ปลวก
หนู
ยุง
 
การป้องกันกำจัดแมลงวัน

การสำรวจ

     
  ให้ทำการสำรวจแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งเกาะพักของแมลงวัน

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

     
  หลังจากสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้ว  ให้เลือกวิธีการป้องกันกำจัดแมลงวันตามพื้นที่ที่พบปัญหาดังนี้

       1.  การกำจัดที่แหล่งเพาะพันธุ์  เช่น บริเวณถังขยะ  บ่อบำบัด  หรือบริเวณสนามหญ้าที่มีน้ำขัง
              ใช้สารเคมีกำจัดแมลงวันที่เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง  โดยการฉีดพ่น เพื่อกำจัดตัวหนอนของแมลงวัน
              ใช้สารเคมีกำจัดแมลงวันชนิดที่ไม่มีฤทธิ์ตกค้าง  โดยการฉีดพ่น  เพื่อกำจัดไข่และตัวเต็มวัยของแมลงวัน
              ในกรณีที่เป็นกองขยะ ซึ่งทับถมกันปริมาณมาก  ให้ใช้หัวอัดสารเคมีเจาะอัดสารกำจัดแมลงวันที่เป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตเข้าไปในกองขยะ  และฉีดพ่นสารเคมีคลุมบริเวณพื้นผิวด้านนอก
       2.  การกำจัดที่แหล่งเกาะพัก หรือบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม
              พ่นหมอกควัน หรือฉีดพ่นสารเคมีในบริเวณที่เป็นพื้นที่โล่ง หรือพื้นที่กว้าง หรือบริเวณพุ่มไม้ที่แมลงวันเกาะพัก
              พ่นฝอยละเอียด (ULV) ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ปิด และมีขนาดค่อนข้างเล็ก เช่น ภายในอาคารสำนักงาน  หรือในบริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดกลิ่นรบกวน
              ใช้สารเคมีกำจัดแมลงวันป้ายหรือทาในบริเวณที่แมลงวันเกาะพัก เช่น ถังขยะ  ผนังที่แมลงวันเกาะ
              วางเหยื่อพิษกำจัดแมลงวันในภาชนะ  ในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม

ประมวลภาพการให้บริการกำจัด แมลงวันหน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ความรู้เกี่ยวกับแมลง | ติดต่อเรา
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
บริษัท ไทยคอน เพสท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
98/58 ม.1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 02-156-8423,089-513-7549,083-039-6974 Fax: 02-066-6896
Email : thaicon_md@hotmail.com
 
Visit No : Web Site Counters