www.thaiconpest.com
    หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     บริการของเรา     ความรู้เกี่ยวกับแมลง     ติดต่อเรา    
-A +A
ประวัติบริษัท
สาขาของบริษัท
กำจัดแมลงสาบ
กำจัดแมลงวัน
กำจัดปลวก
กำจัดมด
กำจัดหนู
กำจัดยุง
แมลงสาบ
แมลงวัน
ปลวก
หนู
ยุง
 


 
ชีววิทยาและพฤติกรรมของหนู

       หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่มีความสามารถในการผสมพันธุ์และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมาก จากการศึกษาสำรวจพบว่า พวกหนูนอร์เวย์และหนูท้องขาวสามารถมีลูกได้ครั้งแรก อายุประมาณ 3 – 5 เดือนเมื่อผสมแล้วจะตั้งท้องเพียง 21 – 22 วัน สำหรับหนูมีลูกติด ๆ กันไม่หยุดในท้องหลังๆ อาจตั้งท้องนาน 23 – 29 วัน ส่วนในหนูหริ่งนั้น หลังผสมพันธุ์อาจตั้งท้องประมาณ 19 วัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังคลอด หนูตัวเมียสามารถที่จะรับการผสมพันธุ์ได้อีกหนูตัวเมียสามารถผสมพันธุ์และตั้งท้องออกลูกได้ตลอดเวลาความยืนยาวของชีวิตหนูแต่ละชนิดไม่เท่ากัน แต่ไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นหนูท้องขาวอาจมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 2 ปี

       หนู เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ หนูทำลายพืชผลและพยายามจะเข้าร่วมในที่อยู่อาศัย ของ มนุษย์และนำความเสียหายนานาประการ แก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือการกัดแทะกินพืชผลที่มนุษย์ปลูก ตั้งแต่ในไร่นา ตลอดจนทำให้เกิดการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ในระหว่างการขนส่งและการ แปรรูปผลิตผล จนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้ว ผลิตภัณฑ์ เครื่องอุปโภคและบริโภค ของมนุษย์ยังถูกหนูกัดแทะทำลายอีกด้วย นอกจากนี้หนูยังเป็น สัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิด สู่คนและสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้หนู กาฬโรค โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจาก การกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูต่อสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือนของใช้ต่างๆ และสายไฟและ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของมนุษย์ รวมทั้งการขุดรูอาศัยภายใต้อาคาร ตามคันดิน คันคลอง หรือในท่อระ บายน้ำเสีย ทำให้พื้นอาคารทรุด ดินฝั่งตลิ่งทรุด เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งการทำ
ลาย ที่เกิดขึ้นนี้เสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในปีหนึ่งๆ

วิธีการควบคุมหนู แบ่งได้ดังนี้ คือ

       การป้องกันหรือขจัดที่พักอาศัยของหนู และการปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมหนูแบบถาวร ได้แก่

       การป้องกันมิให้หนูเข้าสู่อาคารหรือที่พักอาศัย อาคารที่สามารถป้องกันมิให้หนูเข้าได้นั้น จะต้องไม่มีช่องหรือทางเปิดอื่นใดที่หนูจะเข้าไปได้ โดยการกรุด้วยตาข่ายหรือสิ่งที่สามารถป้องกันหนูเข้าได้ วัสดุที่ใช้ควรป้องกันการกัดแทะของหนูได้ เช่น คอนกรีต อิฐ หิน เหล็ก หรือกระเบื้องหนา ๆ สำหรับประตูไม้นั้นตามขอบและมุมของด้านล่างควรหุ้มด้วยโลหะ เพื่อป้องกันหนูแทะ

       ปิดหรืออุดทางเข้าออกของหนู เมื่อสำรวจ พบว่ามีช่องทางเดินของหนู ควรใช้ลวดตาข่าย แผ่นโลหะ คอนกรีต ปิดช่องทางเดินนั้นเสีย เพื่อไม่ให้หนูมีช่องทางเดินสู่อาคารได้

       การรวบรวมและกำจัดมูลฝอย เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำลายแหล่งอาหารและที่พักอาศัยของหนู นับว่ามีความสำคัญทางด้านการสุขาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลฝอยเปียกเป็นแหล่งอาหารของหนู หนูชอบคุ้ยเขี่ยกิน ส่วนมูลฝอยแห้ง หนูใช้ทำรัง เพื่อเป็นที่อาศัย ดังนั้น จึงควรเก็บมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดี ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันหนูและสุนัขได้ หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด และจะต้องทำความสะอาดไม่ให้มีเศษอาหาร หรือกลิ่นอาหารอยู่ ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีเศษอาหารค้างทิ้งไว้ ควรทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้อุดตัน

      การปรับปรุงอาคารและที่อยู่อาศัย ให้ถูกลักษณะ โดยใช้หลัก 5 ส. เพื่อเป็นการพัฒนาสุขลักษณะของสิ่งแวดล้อม
 


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ความรู้เกี่ยวกับแมลง | ติดต่อเรา
    Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2022 All rights reserved.
บริษัท ไทยคอน เพสท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
98/58 ม.1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 02-156-8423,089-513-7549,083-039-6974 Fax: 02-066-6896
Email : thaicon_md@hotmail.com
 
Visit No : Web Site Counters